Iedereen heeft recht op goede zorg. Homecare – Geloof Hoop Liefde heeft een klachtenregeling opgesteld waarin staat hoe de organisatie omgaat met klachten.  

WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG

Alle zorginstellingen moeten beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Dit is vastgelegd in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet geldt vanaf 1 januari 2016 en stelt cliënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie zorg. De inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op naleving van deze wet. Per 1 januari 2017 is het tevens voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

Homecare – Geloof Hoop Liefde voldoet aan haar verplichting door zich te hebben aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl. U vindt het reglement van de klachtenregeling hier. 

 

klaCHTENCOMMISSIE 

Homecare – Geloof Hoop Liefde maakt gebruik van een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit professionals met ruime ervaring in de zorg, onder voorzitterschap van een jurist. Alle leden nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie. De klachtencommissie doet onderzoek naar de klacht en voert gesprekken met de betrokken partijen (hoor en wederhoor). In dit proces wordt gekeken naar de wettelijke kaders maar wordt de menselijke kant natuurlijk niet uit het oog verloren. 

 

WANNEER U EEN PROBLEEM HEEFT MET UW ZORGAANBIEDER

Soms kom je er samen niet uit, wat zijn dan de vervolgstappen? Indien u samen met de zorgverlener niet tot een oplossing komt kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal het gesprek met u en de zorgverlener aangaan. In sommige gevallen volgt er een gesprek met alle partijen welke de klachtenfunctionaris begeleidt.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris is onderdeel van de externe klachtenregeling en bent u genoodzaakt hier gebruik van te maken, weet dan dat daar geen kosten aan verbonden zijn. 

Contact klachtenfunctionaris:
www.klachtenregeling.nl
Telefoonnummer: +31 85 485 85 60

Wat als ook een klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen? Het komt voor dat het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een gepaste oplossing leidt. U geeft dit aan bij de klachtenfunctionaris zodat hij u kan helpen met de begeleiding richting de geschilleninstantie. De geschilleninstantie zal ook met beide partijen in gesprek gaan en uiteindelijk tot een uitspraak komen. Deze uitspraak is bindend!

 

Homecare – Geloof Hoop Liefde staat direct voor u klaar om de zorg te bieden precies zoals u deze wenst. Wij hebben geen wachtlijsten en bieden zorg door heel Nederland. Ook kunnen wij het volledige traject van het aanvragen van een CIZ-indicatie of een Persoonsgebonden budget (PGB) voor u uit handen nemen.