Werkwijze

Onze werkwijze is klantgericht en kenmerkt zich door service, snelheid en efficiency. Wij proberen u binnen 24 uur na uw eerste vraag thuis te bezoeken.

Homecare – Geloof Hoop Liefde leert u graag kennen via een uitgebreide intake, waarin we goed luisteren naar uw persoonlijke zorgbehoeften. Mocht u nog geen indicatie hebben dan kan onze wijkverpleegkundige deze voor u stellen of aanvragen bij CIZ.

Uw voorkeuren, vragen, behoeften en doelen zijn het uitgangspunt van het zogenaamde zorgleefplan wat we opstellen. De zorgverlener denkt met u mee over hoe deze doelen kunnen worden bereikt en doet voorstellen maar u beslist hoe en wanneer u de zorg wilt ontvangen. De samen gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en worden beschreven in 4 aandachtsgebieden;

  • lichamelijk welbevinden en gezondheid
  • woon- en leefomstandigheden
  • participatie/deelname
  • mentaal welbevinden
Tijdens de periode dat wij zorg aan u leveren, nemen we regelmatig contact met u op hoe u onze dienstverlening ervaart.

Om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen rapporteren de zorgverleners dagelijks schriftelijk in het zorgdossier over voortgang, signalering en resultaten op het gebied van de 4 bovengenoemde aandachtsgebieden.

Aan het einde van de zorgperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats.

U kunt altijd rekenen op een begripvolle instelling en een hoge flexibiliteit. Wij helpen u bij al uw dagelijkse activiteiten op de momenten dat u het wenst zodat uw dag eruit ziet zoals u dat wilt!