Nachtzorg

Bij nachtzorg is er van 23 uur tot 7 uur een professionele zorgverlener bij u aanwezig. We maken onderscheid tussen waak- en slaapdiensten.

Er kunnen situaties zijn waarbij het geruststellend is voor u als u ‘s nachts niet alleen bent. Niet dat u veel zorg nodig heeft maar het gevoel dat er iemand aanwezig is en ondersteuning kan bieden als het nodig is kan prettig zijn.

Het kan voor u net het verschil maken tussen wakker liggen of rustig doorslapen. Dan kan een slaapdienst een passende oplossing zijn. Bij een slaapdienst gaat de zorgverlener gewoon naar bed en kunt u voor enkele zorgmomenten een beroep op haar doen.

Bij een waakdienst gaan we er vanuit dat u gedurende de nacht een aantal zorgmomenten nodig heeft waarvoor er direct en continue een zorgverlener beschikbaar is.  Dit kan zijn omdat u ernstig ziek bent of omdat u gedesoriënteerd bent.

Het is nodig dat er iemand bij u waakt. Iemand die echt voor u zorgt in de nacht.
U kunt beroep doen op de ervaren, deskundige nachtzorg van Homecare – Geloof Hoop Liefde.