Nachtzorg

Er kunnen situaties zijn waarbij het geruststellend is voor u als u ‘s nachts niet alleen bent. Niet dat u veel zorg nodig heeft maar het gevoel dat er iemand aanwezig is en ondersteuning kan bieden als het nodig is kan prettig zijn. Bij nachtzorg is er van 23 uur tot 7 uur een professionele zorgverlener bij u aanwezig. 

Het kan voor u net het verschil maken tussen wakker liggen of rustig doorslapen. Dan kan een slaapdienst een passende oplossing zijn. Bij een slaapdienst gaat de zorgverlener gewoon naar bed en kunt u voor enkele zorgmomenten een beroep op haar doen.

We maken onderscheid tussen waak- en slaapdiensten.

Bij een waakdienst gaan we er vanuit dat u gedurende de nacht een aantal zorgmomenten nodig heeft waarvoor er direct en continue een zorgverlener beschikbaar is.  Dit kan zijn omdat u ernstig ziek bent of omdat u gedesoriënteerd bent.

Het is nodig dat er iemand bij u waakt. Iemand die echt voor u zorgt in de nacht.
U kunt beroep doen op de ervaren, deskundige nachtzorg van Homecare | Geloof Hoop Liefde.