Over ons

Multiculturele competenties worden steeds belangrijker in de huidige maatschappij waarin de samenstelling van de bevolking multicultureel is, net als de samenstelling van de zorgverleners van Homecare – Geloof Hoop Liefde. Wij zoeken altijd naar de juiste klik tussen u en de zorgverlener en hebben respect voor uw identiteit, leefstijl, cultuur en/of geloofsovertuiging. Onze zorgverleners bezitten kennis van gebruiken, achtergronden, normen en waarden van verschillende culturen en spreken de taal. Hiermee voorkomen we evt. cultuur- en taalbarrières.

Homecare | Geloof Hoop Liefde is een thuiszorgorganisatie met een missie, nl. dat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen en persoonlijke zorg ontvangt waar u behoefte aan heeft. Dit doen we met een uniek team van ervaren en goed opgeleide zorgverleners die allen een passie hebben voor de zorg.
Er wordt veel aandacht besteed aan de klik tussen u en de zorgverleners. Daardoor kunt u rekenen op vertrouwde mensen die bij u passen!

De motor achter Homecare | Geloof Hoop Liefde is
Monique Maayen-Koswal met ruim 22 jaar ervaring in de zorg


Waarom werk ik in de zorg?

Ik werk graag met mensen en het voelt als mijn roeping, om voor mensen te zorgen.  Het inspireert mij wanneer cliënten hun waardering uitspreken over de warme zorg die zij van mij persoonlijk hebben ervaren. Mijn specialisatie is palliatieve zorg Ik voel mij vereerd om in de laatste levensfase van iemand liefde en warmte te geven  en een waardige afronding te bieden voor de cliënt en zijn/haar naasten.

Laatst ontving ik een hartverwarmend bericht van een familielid van een cliënt:

‘Beste zuster Monique, ik heb u laatst vol bewondering gade geslagen. Wat een rust en respect straalt u uit! Hartelijk dank voor uw deskundige en warme zorg voor mijn moeder!’

Dit doet mij goed, daar doe ik het voor!